Zaista zanimljiv video koji pokazuje efekat gledanja drugih kada se češu i kako to utiče na vas. Ja sam izdržao 10 sek., koliko vi možete da izdržite? 

Blog post u saradnji sa h&s

Oglašavanje