Živeći u vremenu tehnoloških inovacija, neizbežno dolazimo i do stvaranja novih radnih mesta u skladu sa potrebama društva. Do pre samo 10 godina, neki poslovi se nisu ni naslućivali, ali su usled ekspanzije novih prilika i nove potrebe u određenim branšama došle do izražaja. Najveći broj ih je vezan za digitalnu branšu.

fd9707a7-03e3-45af-958e-4a5d3c2550fe-original

Oglašavanje