Živeći u vremenu tehnoloških inovacija, neizbežno dolazimo i do stvaranja novih radnih mesta u skladu sa potrebama društva. Do pre …