Kada sam se prvi put upoznao sa učenjima Ane Bučević, bilo je to kao kada bih prvi put stao na …