Putovanje ili kako bi to ljudi sa one strane bare rekli ,,Journey’’ ( ˈdʒɜː(r)ni ) nije samo predviđeno za sistem: …