Neminovno je da primećujem razliku na svim mrežama iz npr. 2010. godine i danas. Kako u samim strukturama mreža, tako …