U poslednje vreme, ekspanzijom korporativnih up-ova (ako baš ne znate ništa o twitter-u i up-u, saznajte ovde prvo) pojavljuju se …