Svi znamo u kom trenutku se nalazimo. Svi smo svesni činjenice da to utiče na mnoge aspekte života. Svi bi …