Jednom sam sa nekim iskusnijim ušao u razgovor… rekao sam: ”Ja mislim da…” kad me je prekinuo i pitao: ”A …