U poslednje vreme došlo je do ekspanzije novih profila i priče o Snapchat-u u Srbiji. Priče se mahom vezuju za …