U poslednje vreme sve više srećem tekstove koji se bave ovom tematikom, ali sa malo konkretnih odgovora. U ovom tekstu …