Ovo je text koji je napisan na inicijativu Unicefa u Srbiji i objavljen je i na BetweenUs blog magazinu. Pre …