Što bi naš narod rekao ”Će izginemo od uticaja”. Imam veoma prosta dva pitanja za vas: Koje influensere znate? Ko …