U poslednje vreme sve je više onih koji nas savetuju kako da živimo, kako da se hranimo, kako da se …